Boekentips

René Hoksbergen: Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld

Book Kinderen die niet konden blijven 197x300ISBN 9 789461 530257. Aspekt, Soesterberg. Tweede druk 2012, 630 p. € 29,95

In de jaren zeventig brachten hartverscheurende tv-beelden over de situatie van Vietnamese oorlogswezen en gemengd bloedige Zuid- Koreaanse kinderen een golf van medeleven teweeg. Met groot enthousiasme ging men aan de slag om deze kinderen in Nederland een beter leven te gunnen. In de jaren tachtig kwamen de eerste scheurtjes in de roze adoptiewolk. Een aantal adoptieouders brachten ernstige problemen bij de opvoeding van hun kinderen naar buiten. In de jaren negentig lieten geadopteerden zelf meer van zich horen en verenigden zich. Er verschenen berichten in de media over misstanden bij buitenlandse bemiddelaars. Voor ouders en geadopteerden waren dit pijnlijke berichten.

René Hoksbergen beschrijft de roerige geschiedenis van adoptie. We zien een enorme wisseling in het aantal verzoeken om een kind te adopteren en in het aantal geplaatste kinderen. Alle cijfers vanaf het begin komen aan de orde. Er is aandacht voor het openen van zogenaamde adoptiekanalen en het weer sluiten daarvan. Voor het wel en wee van adoptiegezinnen, waarom mensen willen adopteren, hoe de effecten van verwaarlozing van de kinderen doorwerken en hoe daarmee om te gaan. Vele veranderingen in het aantal adoptie-organisaties, in de wetgeving, in de opvattingen over adoptie en in de landen van herkomst van de kinderen. Ook de moderne voortplanting, waarbij sprake kan zijn van ‘verbogen’ adoptie, komt uitgebreid aan de orde. Dit historische overzicht komt tot leven in persoonlijke verhalen van geadopteerden die in het boek zijn opgenomen.