Aantal buitenlandse adopties blijft in 2017 stabiel

Het aantal uit het buitenland geadopteerde kinderen was in 2017 ongeveer hetzelfde als in 2016. In totaal kwamen er 210 kinderen uit 19 verschillende landen naar Nederland. Opvallend is de sterke daling van het aantal kinderen dat uit China naar Nederland kwam, van 58 in 2016 naar 25 in 2017, een vermindering van wel 57%. Uit Zuid-Afrika, Haïti en een aantal Europese landen kwamen juist meer kinderen naar Nederland.  

Het aantal verzoeken ter verkrijging van een beginseltoestemming daalde in 2017 sterk, van 717 in 2016 naar 465, terwijl het aantal intrekkingen van het verzoek toenam van 173 tot 204.

Het aantal geadopteerde kinderen met ‘special needs’ is inmiddels gestegen tot 89% van het totaal.

Bemiddelaars

De vergunninghouders Vereniging Wereldkinderen, Stichting Meiling en de Stichting Kind en Toekomst zien het aantal bemiddelingen teruglopen, respectievelijk van 64 naar 52, 47 naar 34 en 50 naar 43. De Stichting A New Way, die uitsluitend kinderen uit de Verenigde Staten naar Nederland brengt, blijft met 21 kinderen praktisch gelijk. De grote stijging zit bij de Nederlandse Adoptie Stichting, die met 60 kinderen in 2017 ten opzichte van 33 kinderen in 2016 in één klap de grootste bemiddelaar is geworden.

Landen van herkomst

Uit de gepubliceerde cijfers van de Stichting Adoptievoorzieningen blijkt, dat het aantal adopties uit Aziatische landen flink is gedaald van 102 naar 71, wat vooral op rekening van China komt. Daarnaast komen behalve uit Taiwan, Thailand en de Filippijnen met resp. 20, 13 en 11 kinderen, nauwelijks nog kinderen uit Azië naar Nederland.

Het aantal adopties uit Amerikaanse landen nam iets toe van 34 tot 40, praktisch geheel door een toename van het aantal kinderen uit Haïti, van 6 naar 14. De USA blijven met 21 kinderen de grootste in dit gebied. Uit Nicaragua en Colombia kwamen resp. 2 en 3 kinderen.

Het aantal adopties uit Afrika bleef met 41 stabiel, vooral als gevolg van een toename uit Zuid-Afrika van 15 tot 25. Nigeria met 10, Lesotho met 4 en Burkina Faso met 2 kinderen waren de overige Afrikaanse landen. Uit Congo kwam in 2017 geen enkel kind meer terwijl het er in 2016 nog 12 waren.

Opvallend is de stijging van het aantal kinderen dat uit Europese landen kwam. In 2016 waren dit er 36, in 2017 58. De grootste stijgers zijn Hongarije met 24 t.o.v. 15, Bulgarije met 17 t.o.v. 11 en Portugal met 9 t.o.v. 3. Uit Slowakije en Polen kwamen elk 4 kinderen.

Voor gedetailleerde informatie zie  ‘ADOPTIE  Trends en analyse’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.